Tulemused

Märksõna ‘1 Kroon’

1 Kroon 1934 Viikinglaev

12.02.2013 Pole kommenteeritud

Esikülg

Esikülg


Tagakülg

Tagakülg


Nimiväärtus / Denomination 1 kroon
Vermimise aasta / Year of minting 1934
Kaal / Weight 6,00 g
Läbimõõt / Diameter 25,25 mm
Sulam / Alloy Cu 92%, Al 6%, Ni 2%
Käibele lastud / Date of issue 01.08.1934
Vermija / Minted by
Riigi Trükikoda,
Tallinn, Eesti /
State Printing Office,
Tallinn, Estonia
Tiraaž / Amount produced 3 406 066*
Kujundaja / Designed by G. Vestenberg, G. Reindorff
Kujundus / Design Esikülg / Obverse
Suure riigivapi kujutis, aastaarv
ja tekst EESTI VABARIIK /
Grand national coat of arms,
year and text EESTI VABARIIK
Tagakülg / Reverse
Viikinglaev, nimiväärtus /
Viking ship and denomination
Kehtetu alates / Invalid from 25.03.1941
Ühtlasi on tegu Eesti läbi aegade kauneima käibemündiga.

Graafik*UNC ja holderis

Eesti Vabariigi 1 Kroon 1933 “LAULUPIDU”

1 Kroon 1933 Laulupidu

1 Kroon 1933 Laulupidu

Nimiväärtus / Denomination: 1 kroon
Vermimise aasta / Year of minting: 1933
Kaal / Weight: 6,00 g
Läbimõõt / Diameter: 25,25 mm
Sulam / Alloy: Ag 50%, Cu 35%, Zn 10%, Ni 5%
Käibele lastud / Date of issue: 20.06.1933
Vermija / Minted by:
Riigi Trükikoda,
Tallinn, Eesti /
State Printing Office,
Tallinn, Estonia
Tiraaž / Amount produced: 350 000
Kujundaja / Designed by: G. Vestenberg, G. Reindorff
Kujundus / Design Esikülg / Obverse:
Suure riigivapi kujutis, aastaarv
ja tekst EESTI VABARIIK /
Grand national coat of arms,
year and text EESTI VABARIIK
Tagakülg / Reverse:
Laululava, kannel ja tekst
ÜLDLAULUPIDU, 1869–1933,
rooma number X ja nimiväärtus /
Song Festival Ground, zither,
text ÜLDLAULUPIDU, 1869–1933,
Roman numeral X and
denomination
Kehtetu alates / Invalid from: 01.02.1937

Graafik