Tulemused

Märksõna ‘1 mark’

1 Mark 1926

Tagakülg

Tagakülg


Esikülg

Esikülg

Nimiväärtus / Denomination 1 mark
Vermimise aasta / Year of minting 1926
Kaal / Weight 2,56 g
Läbimõõt / Diameter 18,00 mm
Sulam / Alloy Cu 70%, Zn 20%, Ni 10%
Käibele lastud / Date of issue 17.04.1926
Vermija / Minted by
Riigi Trükikoda,
Tallinn, Eesti /
State Printing Office,
Tallinn, Estonia
Tiraaž / Amount produced 3 979 330
Kujundaja / Designed by G. Vestenberg
Kujundus / Design Esikülg / Obverse
Suure riigivapi kujutis /
Grand national coat of arms
Tagakülg / Reverse
Nimiväärtus, tekst
EESTI VABARIIK ja aastaarv /
Denomination, text
EESTI VABARIIK and year
Kehtetu alates / Invalid from 01.05.1931

Graafik