Tulemused

Märksõna ‘2 krooni’

2 krooni 1932 Tartu Ülikool 1632–1932

2 Krooni Tartu ülikool 1932

2 Krooni Tartu ülikool 1932

2 Krooni Tartu ülikool 1932

2 Krooni Tartu ülikool 1932

Nimiväärtus / Denomination: 2 krooni
Vermimise aasta / Year of minting: 1932
Kaal / Weight: 12,00 g
Läbimõõt / Diameter: 30,00 mm
Sulam / Alloy: Ag 50%, Cu 35%, Zn 10%, Ni 5%
Käibele lastud / Date of issue: 30.06.1932
Vermija / Minted by:
Riigi Trükikoda,
Tallinn, Eesti /
State Printing Office,
Tallinn, Estonia
Tiraa? / Amount produced: 100 000
Kujundaja / Designed by: G. Reindorff, G. Vestenberg
Kujundus / Design Esikülg / Obverse:
Suure riigivapi kujutis, aastaarv
ja tekst: EESTI VABARIIK /
Grand national coat of arms,
year and text: EESTI VABARIIK
Tagakülg / Reverse:
Tartu Ülikooli peahoone tarkusesammastega,
tekst: UNIVERSITAS
TARTUENSIS 1632–1932 ja
nimiväärtus /
The main building of the
University of Tartu and the pillars
of wisdom, text: UNIVERSITAS
TARTUENSIS 1632–1932 and
denomination
Kehtetu alates / Invalid from: 15.12.1934

Graafik****NGC pakendis

Eesti Vabariik 2 Krooni 1930 Toompea

2 Krooni 1930

2 Krooni 1930

 

Kaal / Weight: 12,00 g
Läbimõõt / Diameter: 30,00 mm
Sulam / Alloy: Ag 50%, Cu 35%, Zn 10%, Ni 5%
Käibele lastud / Date of issue: 20.02.1930
Vermija / Minted by: Riigi Trükikoda, Tallinn, Eesti / State Printing Office, Tallinn, Estonia
Tiraaž / Amount produced: 1276455
Kujundaja / Designed by: G. Reindorff
Kujundus / Design Esikülg / Obverse:
Suure riigivapi kujutis, aastaarv
ja tekst EESTI VABARIIK /
Grand national coat of arms,
year and text EESTI VABARIIK
Tagakülg / Reverse:
Toompea loss, nimiväärtus /
Toompea Castle and
denomination
Kehtetu alates / Invalid from: 25.03.1941

Graafik


Erilised:
*Kriim tagaküljel

2014 Pikk E 425EUR

 

 

 

 

 

 

2015 Pikk E 450EUR

2 krooni 1930 pikk E

 

 

 

 

 

 

 

2015 Pikk 1 25,5EUR