Tulemused

Märksõna ‘LAULUPIDU’

10 krooni 2009 (laulu- ja tantsupeod)

Esikülg

Esikülg


Tagakülg

Tagakülg

Metall: Ag999
Läbimõõt: 40,6 mm
Mass: 31,1 g
Maksimumtiraaž: 10 000
Serv: sile
Kvaliteet: proof
Vermitud: 2009
Üldlaulu- ja tantsupidude traditsiooni jäädvustamiseks

Graafik


100 krooni 2009 (laulu- ja tantsupeod)

25.02.2013 Pole kommenteeritud

Esikülg

Esikülg


Tagakülg

Tagakülg


Metall: Au999
Läbimõõt: 22,0 mm
Mass: 7,78 g
Maksimumtiraaž: 5000
Serv: sile
Kvaliteet: prooflike
Vermitud: 2009
Üldlaulu- ja tantsupidude traditsiooni jäädvustamiseks

Graafik


Eesti Vabariigi 1 Kroon 1933 “LAULUPIDU”

1 Kroon 1933 Laulupidu

1 Kroon 1933 Laulupidu

Nimiväärtus / Denomination: 1 kroon
Vermimise aasta / Year of minting: 1933
Kaal / Weight: 6,00 g
Läbimõõt / Diameter: 25,25 mm
Sulam / Alloy: Ag 50%, Cu 35%, Zn 10%, Ni 5%
Käibele lastud / Date of issue: 20.06.1933
Vermija / Minted by:
Riigi Trükikoda,
Tallinn, Eesti /
State Printing Office,
Tallinn, Estonia
Tiraaž / Amount produced: 350 000
Kujundaja / Designed by: G. Vestenberg, G. Reindorff
Kujundus / Design Esikülg / Obverse:
Suure riigivapi kujutis, aastaarv
ja tekst EESTI VABARIIK /
Grand national coat of arms,
year and text EESTI VABARIIK
Tagakülg / Reverse:
Laululava, kannel ja tekst
ÜLDLAULUPIDU, 1869–1933,
rooma number X ja nimiväärtus /
Song Festival Ground, zither,
text ÜLDLAULUPIDU, 1869–1933,
Roman numeral X and
denomination
Kehtetu alates / Invalid from: 01.02.1937

Graafik