Tulemused

Märksõna ‘tartu ülikool’

10 krooni 2002 (TÜ)

27.02.2013 Pole kommenteeritud

Esikülg

Esikülg


Tagakülg

Tagakülg

Metall: Ag999/1000
Läbimõõt: 38,61 mm
Mass: 28,28 g
Maksimumtiraaž: 10 000
Serv: rihveldatud
Kvaliteet: proof
Vermitud: 2002
Tähistab Tartu Ülikooli asutamise 370. ja taasavamise 200. aastapäeva

Graafik


2 krooni 1932 Tartu Ülikool 1632–1932

2 Krooni Tartu ülikool 1932

2 Krooni Tartu ülikool 1932

2 Krooni Tartu ülikool 1932

2 Krooni Tartu ülikool 1932

Nimiväärtus / Denomination: 2 krooni
Vermimise aasta / Year of minting: 1932
Kaal / Weight: 12,00 g
Läbimõõt / Diameter: 30,00 mm
Sulam / Alloy: Ag 50%, Cu 35%, Zn 10%, Ni 5%
Käibele lastud / Date of issue: 30.06.1932
Vermija / Minted by:
Riigi Trükikoda,
Tallinn, Eesti /
State Printing Office,
Tallinn, Estonia
Tiraa? / Amount produced: 100 000
Kujundaja / Designed by: G. Reindorff, G. Vestenberg
Kujundus / Design Esikülg / Obverse:
Suure riigivapi kujutis, aastaarv
ja tekst: EESTI VABARIIK /
Grand national coat of arms,
year and text: EESTI VABARIIK
Tagakülg / Reverse:
Tartu Ülikooli peahoone tarkusesammastega,
tekst: UNIVERSITAS
TARTUENSIS 1632–1932 ja
nimiväärtus /
The main building of the
University of Tartu and the pillars
of wisdom, text: UNIVERSITAS
TARTUENSIS 1632–1932 and
denomination
Kehtetu alates / Invalid from: 15.12.1934

Graafik****NGC pakendis