Tulemused

Märksõna ‘viikinglaev’

Saaremaa köva raha

28.03.2013 Pole kommenteeritudSee viikingite aega illustreeriv münt on välja lastud aastal 2000 Saaremal Kuressaare merepäevade raames. Köva raha oli ta sellepärast, et 1 münt maksis seal 25EEK.

Saaremaa viikingid lasid välja tuhat vasest ja valgest vasest münti, millel on kujutatud neljanda sajandi vendide (loe finnide ehk eestlaste) viikingilaeva ja selle all kajakat. Raha teisel küljel on stiliseeritud kotkas ja selle ümber ringina kiri “Saaremaa köva raha”.
saarlane

Graafik


Categories: Baltikum Tags: , , , ,

1 Kroon 1934 Viikinglaev

12.02.2013 Pole kommenteeritud

Esikülg

Esikülg


Tagakülg

Tagakülg


Nimiväärtus / Denomination 1 kroon
Vermimise aasta / Year of minting 1934
Kaal / Weight 6,00 g
Läbimõõt / Diameter 25,25 mm
Sulam / Alloy Cu 92%, Al 6%, Ni 2%
Käibele lastud / Date of issue 01.08.1934
Vermija / Minted by
Riigi Trükikoda,
Tallinn, Eesti /
State Printing Office,
Tallinn, Estonia
Tiraaž / Amount produced 3 406 066*
Kujundaja / Designed by G. Vestenberg, G. Reindorff
Kujundus / Design Esikülg / Obverse
Suure riigivapi kujutis, aastaarv
ja tekst EESTI VABARIIK /
Grand national coat of arms,
year and text EESTI VABARIIK
Tagakülg / Reverse
Viikinglaev, nimiväärtus /
Viking ship and denomination
Kehtetu alates / Invalid from 25.03.1941
Ühtlasi on tegu Eesti läbi aegade kauneima käibemündiga.

Graafik*UNC ja holderis