Otsing - seadus


Hääli : 3 Väärt lugu Kategooria : Pildid

ACTA (Anti Counterfeit Trade Agreement) on hetkel läbirääkimisfaasis olev rahvusvaheline võltsimisvastane kaubandusleping. Kuigi piraatluse ja võltskaupade vastane võitlus tundub üllas, on tegemist võimaliku ohuga inimeste turvalisusele ja privaatsusele, sest lepe võib pikas plaanis anda õigused riiklikele asutustele oma kodanike e-kirjade sisu ja Internetitegevust senisest palju enam jälgida. Leppe tulisemad vastased on siinkohal öelnud, et samamoodi võiks riik soovida postkontoris meie kirju ise avama hakata. Ilma mõjuva põhjuseta, loomulikult.
Hääli : 3 Väärt lugu Kategooria : Blogid

Hääli : 2 Väärt lugu Kategooria : Veeb

Salaja valminud uus intellektuaalomandi kaitse seadus võib inimese pisimagi rikkumise korral kriminaaliks teha.
Hääli : 3 Väärt lugu Kategooria : Uudised

Saksamaa Schleswig-Holstein liidumaa otsustas Facebook "Like" nupu kuulutada illegaalseks, kuna sellele vajutamisega saadetakse andmeid USA-sse, kuid see on vastuolus Saksamaa privaatsust ja andmekaitset puudutavate seadustega.
Hääli : 2 Väärt lugu Kategooria : Uudised

Juhtides tähelepanu ühele seadusele peab facebook kõik sinu kohta kogutud andmed saatma sulle CD peal koju.
Hääli : 2 Väärt lugu Kategooria : Pildid

Hollywoodi mängufilmides kasutatav stamp kaptenist, kes jääb viimasena uppuvale laevale ja koos sellega põhja läheb, ei põhine vaid heroilistel väljamõeldistel. Paljudes riikides on sellistes olukordades käitumine seadusega väga rangelt reglementeeritud ning ka Eesti Vabariigi hetkel kehtiva karisusseadustiku § 450 ütleb, et "hukkuva sõjalaeva mahajätmise eest komandöri poolt, kes ei täitnud oma teenistuskohustusi lõpuni, samuti laeva meeskonda kuuluva isiku poolt ilma komandöri sellekohase korralduseta – karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega. Sama teo eest, kui see on toime pandud erakorralise või sõjaseisukorra ajal, – karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega."
Hääli : 1 Väärt lugu Kategooria : Uudised

Vastne seadus lubab õigusorganitel telefone pealt kuulata, salaja kirju lugeda ja inimesi jälitada ka ilma kohtu loata.
Hääli : 2 Väärt lugu Kategooria : Uudised

Privaatsuse vähenemine ülemaailmselt paistab olevat kuum trend. Seetõttu on tore kui mõnikord terve mõistus veel kellelgi alles on ning seda ka rakendada soovitakse. Euroopa Komisjon on üsna pahane Ungari peale kuna see võttis vastu ajakirjandust suukorvistava seaduse selle aasta alguses. EL seaduseloojatele ei meeldi teps taolised piirangud ning pikka aega käinud läbirääkimised seaduse korrastamise üle on jõudnud lõpuks tegudeni. Muudatuste algsed kavandid esitatakse Euroopa Komisjoni spetsialistide poolt juba kümnendal veebruaril.
Hääli : 1 Väärt lugu Kategooria : Uudised

Poolehoidjad näevad Julian Assange’is tõe üllast eestvõitlejat, kriitikud avalikkuse tähelepanu püüdlejat, kes hulgaliselt tundlikku informatsiooni avalikustades on seadnud ohtu paljude inimeste elu..
Hääli : 2 Väärt lugu Kategooria : Veeb

Otsing

Teated

not